Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis výroční a volební schůze 21.12.2013

 

ZÁPIS VÝROČNÍ SCHŮZE 21.12.2013 ZKO VERUŠIČKY

 

seznam přítomných členů viz. příloha zápisu schůze – prezenční listina

 

1. přítomné přivítal Roman Tirala a Jiří Patak

 

2. nastínění programu schůze

3. návrh na zvýšení členských příspěvků na rok 2014 a další roky – příspěvek dle návrhu bude činit 500Kč možnost splacení ve dvou splátkách po 250 Kč první je do 31.12.2013 (tedy do konce každého kalendářního roku) druhá splátka 250 Kč splatná do 30.6. každého roku

hlasovalo: 5                  pro návrh: 5 proti návrhu: 0 zdrželo se: 0

 

návrh schválen

4. - vyhodnocení výcvikového roku 2013 – provedl výcvikář Jirka Paták

- předání ceny „nejúspěšnějšímu psovodu ZKO pro rok 2013“

- plán činnosti, akcí zkoušek na první pololetí roku 2014, s rozdělením úkolů na jednotlivé akce

19.4. ZOP – Uriánek – delegace podána – vedoucí zkoušek Kupcová Jitka

24.-25.5 TART – volno – delegace zařízena J. Patak - vedoucí zkoušek Kupcová Jitka

14.6. NZŘ –

28.6. IPO –

5. - zhodnocení v oblasti budování zázemí klubu

- plán na nadcházející rok 2014

 

6. seznámení členů s hospodařením klubu v roce 2013

7. oznámení o nutnosti provést volbu nového výboru v souladu s nařízením ČKS

- DISKUZE O TVORBĚ VÝBORU A JEHO SLOŽENÍ

- výsledkem diskuze je návrh na tříčlený výbor ZKO ve složení

předseda: Roman Tirala

výcvikář: Jiří Patak

pokladník: Šárka Rusznyáková

revizní komise: Jitka Kupcová

 

- VOLBA NOVÉHO VÝBORU

hlasovalo: 5                            pro návrh: 5                         proti návrhu: 0                    zdrželo se: 0

 

návrh schválen

8. 19.1.2014 krajská schůze ČKS v ZKO Sokolov účast za naše ZKO - Roman Tirala - bude podán plán zkoušek na první pololetí a zároveň oznámena nová volba výboru ZKO z výroční schůze ZKO

_________________________________________________________________________

9. - poděkování výcvikáři za tréninky v roce 2013

- poděkování Míše Hujové za starost o kantýnu

 

10. členská základna pro rok 2014 – jmenný seznam

Hikl Jan, Hikl Jakub, Hikl Jiří, Hujová Michaela, Kumpoltová Jindřiška, Kupcová Jitka, Patak Jiří, Pataková Veronika, Rusznyáková Šárka, Tirala Roman, Vaněček Josef ?, Telenská Jana ?

 

11. diskuze na jakékoliv téma

 

v Albeřicích dne 21.12.2013                                                   ................................................................

                                                                                                                   za ZKO Verušičky